Antikken (2021)

I 2021 så Golden Days tilbage til dengang, grundstenene for vores moderne verden blev lagt. Tilbage til en tid, hvor der i det sydlige Europa blev tænkt tanker så store og væsentlige, at de til stadighed præger vores forståelse af både mennesker, magt, kultur og æstetik. Tilbage til kapitel 1 i den moderne europæiske historie: Antikken.

Store ideer, kæmpe krige, majestætiske templer, overrumplende kærlighedstragedier og mægtige herskere. Antikken var i sandhed en storhedens tid, og oldtidens indflydelse på eftertiden er tilmed svær at forklejne. Nok er det mere to tusinde år siden, at antikkens lærde formulerede det tankegods, som vores kultur i vid udstrækning bygger på. Men antikken er alligevel allestedsnærværende i dag – når blot vi ser efter.

Fra C.F. Hansens søjler foran Københavns Domkirke over de trænede torsoer i fitness- centrene til Svend Brinkmanns bestseller-stoicisme. Fra dramaturgien i populære streaming- serier til de sporty sneakers og Caspar Erics langdigt, der begge bærer navnet på den græske sejrsgudinde. I antikken tegnedes ligeledes konturerne af de institutioner, der i dag udgør grundpillerne i vores samfund. 

I 2021 satte Golden Days nålen i antikken. Vi panorerede ud over mere end tusinde år i verdenshistorien, gik på jagt i klassikerne og idéerne fra dengang og gav antikken en renæssance anno 2021. Både for at genopdage og genfortrylle den, men også for at stille nye spørgsmål til det udgangspunkt, vi måske tager for givet. Har vi mytologiseret og ophøjet antikken for ukritisk? Og står vores fortælling om antikken overhovedet til at ændre? Det skorter i hvert fald ikke på ting, man kan undre sig over: Hvorfor er det så svært at få øje på kvinderne? Slaverne? Farverne? Var demokratiet i antikken egentlig særlig demokratisk? Er det sandt, at alt virkelig startede i de europæiske epicentre Rom og Athen? Og var antikken overhovedet ’Kapitel 1’?