Golden Days på landet (2023)

I 2023 fik Golden Days jord under neglene, da festivalen lagde byen bag sig for at blive klogere på vores kulturelle og historiske relation til landet, landbruget og naturen.

Friland. Barndomsland. Bøhland. Hjemland. Sommerland. Fædreland. Udkantsland. I spændet mellem guldalderglansbilleder, provinsdystopier og flexbolig-drømme. Mellem speltghettoerne og den danske, friske strand kommer det til syne. Med festivalen i 2023 undersøgte Golden Days vores fælles ophav, kulturhistoriske rodnet og det eksotiske andet — landet.

I årtusinder har vi levet med, af og på den jord, vi stadig færdes på, og i dag skal de fleste europæere blot se en generation eller to tilbage for at finde slægtninge, der voksede op, tjente og måske drog deres sidste suk her. På landet. Men hvordan viser den agrikulturelle arv sig for, i og omkring os? Hvordan har vores forhold til landet, landbruget og naturen udviklet sig fra dengang til i dag?

Danmark er formentlig et af de lande, hvor der er kortest afstand til en mark, uanset hvor i kongeriget man befinder sig. På trods af det taler vi stadig meget om de uoverstigelige forskelle mellem land og by. Mellem folk på landet og folk i byen. Men er kontrasten virkelig så uoverstigelig? Eller er den blot en sejlivet og fortærsket myte?

I 2023 undersøgte vi landet som fænomen, fortælling, sted og værdibåret slagmark. Vi dyrkede menneskets paradoksale forhold til naturen, da vi dykkede ned i kulturhistoriens både poetiske og barske skildringer af tilværelsen på landet. Fra Blicher til Bonderøven. Fra Lundbyes køer til Lemmerz’ grise. Men vi så også på, hvordan det landlige liv til alle tider er blevet eksotiseret af byboernes autenticitetshungrende blik. Og om dette blik, vores blik, skaber mere nærhed eller mere afstand?

Golden Days var i 2023 støttet af: Københavns Kommune, Augustinus Fonden, Carlsbergfondet, Beckett-Fonden, Frederiksbergfonden, Frederiksberg Kommune, 15. Juni Fonden, Det Obelske Familiefond, William Demant Fonden, Dreyers Fond, Brebølfonden, Knud Højgaards Fond, Arne V. Schleschs Fond og Gangstedfonden.